Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website.

Deze website is eigendom van MusicPos Door deze webapplicatie te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze webapplicatie niet raadplegen of gebruiken.

Copyright.
© Copyright 2014 MusicPos. Alle rechten voorbehouden.

Intellectueel eigendom.
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MusicPos.

Aansprakelijkheid.
In geen geval is MusicPos aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als MusicPos geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie.
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. MusicPos geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging.
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt 12 december 2014.

Toepasbaar recht.
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

© Copyright 2014 MusicPos. Alle rechten voorbehouden.